Start

Sundsvalls Högtrycksteknik AB är din partner för trygghet, effektivitet, mobilitet samt kvalité.
Sundsvalls Högtrycksteknik AB är din partner för trygghet, effektivitet, mobilitet samt kvalité.
Sundsvalls Högtrycksteknik AB är din partner för trygghet, effektivitet, mobilitet samt kvalité.

Vi är specialiserade på tvättning med högtryck. Vi använder oss av mobila anläggningar som är oberoende av både vatten och ström. Med andra ord - vi tvättar och sanerar på plats.

 
Tjänster

Ett brett tjänsteutbud

Fasader

Industrisanering

Våtblästring
Färgborttagning på fasader

Klotterborttagning

Avloppsrensning och filmning
Upptining

 

 

 
Företaget

Sundsvalls Högtrycksteknik AB

Sundsvalls Högtrycksteknik AB har varit verksam sedan 1987. Vi har därmed specialiserat oss på tvättning med högtryck upp till 210 bar med hetvatten upp till 130´C. Vi använder oss av en mobilanläggning som är oberoende av både vatten och ström. Med andra ord - vi kan tvätta och sanera på plats. Detta gör oss väldig effektiva och mobila. I över 25 år har Sundsvalls Högtrycksteknik arbetat för att vara främsta valet när det kommer till rengöring, underhåll samt kontroll av rörsystem. Vi är verksamma i hela Västernorrlands län och det som gör oss unika i branschen är vårt sätt att arbeta som ger våra kunder trygghet, effektivitet, mobilitet samt kvalité. Detta görs genom vår personals höga kompetens och vår moderna fordonspark. På så sätt säkrar vi alla uppdrag som vi utför åt våra kunder, som är allt ifrån fastighetsägare till fastighetsbolag.

 
Kvalitet och miljöpolicy

Kvalitétspolicy

Sundsvalls Högtrycksteknik AB utformade under 1998 en kvalitetsplan och den ligger till grund för alla våra tjänster och vår kvalitetspolicy. Vår affärsidé är underhåll och kontroll. Sammantaget skall nedan nämda punkter utgöra en grund för vår kvalitetspolicy och policyn skall tillämpas och upprätthållas inom respektive anvarsområde genom alla anställda på företaget. Målet är att uppfylla kundernas behov, krav och förväntningar så att en god och långvarig kundrelation uppnås samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad det gäller yttremiljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet. Vi är väldigt måna om att det alltid skall vara städat samt snyggt och prydligt efter utfört arbete. Vi skall på alla sett upplevas som en seriös partner som utför sina tjänster med högsta kvalité samt följer gällande lagar och förordningar. Vi skall informera våra kunder när det uppstår hinder för genomförande av uppdrag eller när annat utförande är att rekommendera.

--

Miljöpolicy

Sundsvalls Högtrycksteknik AB:s affärsidé är underhåll och kontroll. Miljöarbetet bygger på medarbetarnas kunskap och engagemang, som stöder affärs-utvecklingen genom aktivt partnerskap med våra kunder, grossister, serviceföretag och leverantörer.

Detta sker genom att vi:

- För en aktiv dialog om miljöarbetet avseende produkter, logistik och förpackningar med våra kunder.

- Återför resultatet av dialogen till våra grossister, serviceföretag och leverantörer.

- Gör leverantörsbedömningar och produktbedömningar avseende betydande miljöaspekter vid upphandling.

- Utvecklar miljömedvetenheten som stöd för affärsutvecklingen för alla medarbetare.

- Följer lagar och förordningar inom miljöområdet.

- Alla medarbetare förväntas arbeta för att minimera Sundsvalls Högtrycksteknik AB:s miljöpåverkan.

 
Kontakt

Sundsvalls Högtryckteknik AB
Kontakt person: Tony Viklund
Adress: Buntvägen 4
86234 Kvissleby

Mobil: 070-6548887
Kontoret: 060-125505

Email: info@sundsvallshogtrycksteknikab.se